Kadry i płace

 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników;
 • Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego;
 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem;
 • Prowadzenie akt osobowych;
 • Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych;
 • Obsługa umów zleceń,i o dzieło .
 • Rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa;
 • Kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy;
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z PaństwowejInspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego;