Ryczałt ewidencjonowany

  • ewidencja podatku od towarów i usług
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS
  • prowadzenie ewidencji sprzedaży dla celów ustalenia zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy